Att begränsa tillgång och tillgänglighet till ANDT är den mest effektiva åtgärden för att minska ANDT-relaterade skadeverkningar och missbruk. Det innebär till exempel insatser för att minska smuggling av narkotika och dopningsmedel och all illegal hantering av alkohol och tobak, som vidareförsäljning och langning.

Detaljhandelsmonopolet och prispolitiken spelar en viktig roll för att minska ANDT-relaterade skadeverkningar och missbruk på alkoholområdet. Åldersbegränsningar vid försäljningar av tobak och alkohol är ett viktigt inslag inom tobaks- och alkoholpolitiken.

Statistik för Skåne

Det är en hög tillgång till alkohol och narkotika i Skåne. Som transitlän för illegal införsel av såväl narkotika som alkohol och tobak är Skåne särskilt belastat genom sitt geografiska läge. Drygt hälften av smugglingsfallen av narkotika i Sverige rapporteras från Skåne län.

En ökad tillgång av legal alkohol genom ett ökat antal serveringstillstånd i kombination med prisutvecklingen på sprit, vin och starköl samt ett ökat antal systembolag har sannolikt bidragit till att konsumtionen av oregistrerad alkohol och införsel av legal alkohol minskat på senare år. Bland ungdomar i Skåne anses det vara relativt enkelt att få tag på systembolagssprit där den huvudsakliga försörjningskällan är genom kompisar eller kompisars syskon och i andra hand genom föräldrar eller andra vuxna. Enligt CAN uppger gymnasieelever i år 2 att det är lättare att få tag på systembolagssprit än smuggelsprit. Drygt hälften av gymnasieeleverna i år 2 i Skåne uppgav år 2012 att de blir bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar och fyra av tio uppgav att föräldrarna köpt ut alkoholhaltiga drycker åt dem.

Prisutvecklingen i konsumentledet talar för att det är en ökad tillgång på narkotika trots ökade narkotikabeslag. Undantaget är marijuana där en ökad efterfrågan och kvalitetsökningar sannolikt har lett till en prisutveckling där marijuana idag är dyrare än hasch. Marijuana har de senaste åren blivit mer förekommande och eftertraktat och det är idag vanligare att skolelever provat marijuana än hasch. Fler uppger att de har haft möjlighet att prova narkotika i Skåne än i övriga riket. Tillgången till narkotika för ungdomar varierar stort mellan kommuner i Skåne. Ungdomarna får främst tag på narkotika från kompisar och pojk/flickvänner. De frekventa användarna skaffar narkotikan från mera ursprungliga källor, och för den vidare till andra ungdomar med mindre narkotikaerfarenheter.

Det är en anmärkningsvärt hög andel ungdomar som kan köpa tobak i butik. I åk 9 uppgav 35 procent att de vanligen får tag på tobak genom att själva köpa den i butik. På gymnasiets år 2 uppgav 60 procent av de tobaksanvändande eleverna att de köpt den själva i butik i den egna kommunen.

På sidorna under detta mål kan du läsa om hur vi arbetar i Skåne för att uppfylla målet.