Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • samverkan fördjupas när det gäller internethandeln
  • klassificeringsprocessen av nya droger ha fortsatt hög prioritet
  • samverkan fördjupas mellan berörda myndigheter för att förbättra bevakning, underrättelsearbete och analys av den illegala försäljningen

Så arbetar vi i Skåne

Tullverket har gjort en fördubbling av beslag av den illegala försäljningen genom digitala medier på nationell nivå. Mycket av det arbete som görs på området sker nationellt inom NADiS (Nätverket för den aktuella drogsituationen i Skandinavien) där bland annat Statens Folkhälsoinstitut, Läkemedelsverket, Tullverket och Giftinformationscentralen ingår.