Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • arbetsformer och metoder fortsatt utvecklas för att förstärka samverkan mellan det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet
  • en fungerande samverkan och samordning prioriteras på lokal och regional nivå mellan polis, skola, socialtjänst och andra berörda aktörer
  • en fortsatt satsning göras för att få ett långsiktigt ANDT-och brottsförebyggande samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm

Så arbetar vi i Skåne

Skånesamverkan mot droger, SMD, är en samverkansgrupp där både brottsförebyggande och drogförebyggande aktörer deltar. Syftet med gruppen är att utveckla den regionala samverkan i länet.  SMD kan användas som en plattform för de olika regionala nätverk som finns för folkhälso-, brottsförebyggande och drogförebyggande samordnare.

Samtliga skånska kommuner har undertecknat en samverkansöverenskommelse med Polisen. Dessa överenskommelser är viktiga verktyg för en ökad samverkan mellan det ANDT- och brottsförebyggande arbetet.