Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • en kartläggning genomföras om omfattningen av alkohol- och tobaksmarknadsföring inom digitala medier
  • en kunskapssammanställning av internationell forskning genomföras
  • metoder föreslås för löpande övervakning som kan användas av tillsynsmyndigheter för att snabbt kunna spåra och ingripa mot marknadsföring som strider mot gällande lagstiftning

Så arbetar vi i Skåne

Detta är främst ett nationellt mål, men SMD kommer att följa utvecklingen och ta del av de erfarenheter som framkommer.