Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • samordnade insatser som bidrar till tidig upptäckt förstärkas på lokal nivå
  • en fortsatt satsning göras på nätverket Krogar mot knark
  • metoder utvecklas för att bättre kunna följa utvecklingen för särskilt utsatta grupper och i vissa geografiska områden
  • metoder utvecklas för att bättre kunna följa utvecklingen och marknadsföringen av nya droger
  • metoder utvecklas för att öka kunskapen och stärka samordningen för att motverka dopningsmissbruket i samhället

Så arbetar vi i Skåne

Länsstyrelsen deltar i en nationell referensgrupp för de insatser som görs kring cannabis, med syfte att sprida erfarenheter i länet. I referensgruppen deltar även representanter för ett utvecklingsarbete med fokus på cannabis som pågår i Malmö, Göteborg och Stockholm. Dessa storstadsregioner har särskilt stora problem gällande antal narkotikamissbrukare per invånare.

Länsstyrelsen samverkar med de ideella organisationerna Cannabisnätverket, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle samt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, gällande kompetensutveckling i Skåne.