Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • en fortsatt satsning ske för att minska langningen
  • en fortsatt satsning ske för att ytterligare förbättra efterlevnaden av åldersgränser
  • satsningar göras för att minska kopplingen mellan idrott och alkohol
  • insatser genomföras för att öka kunskapen om vikten av en alkoholfri uppväxt

Så arbetar vi i Skåne

Såväl Tullverket som Polisen arbetar för att minska langningen genom bland annat tillslag vid våra gränser och insatser mot illegal handel. I Skåne använder sig Polisen av valda delar av en nationell modell som kallas Kronobergsmodellen. Den ursprungliga modellen innebär att Polisen beslagtar alkohol från ungdomar, vilka sedan kallas som vittnen, tillsammans med sina föräldrar, till ett begånget brott mot alkohollagen. I Skåne har Polisen valt att inte kalla ungdomarna som vittnen på grund av resursbrist.

Statens folkhälsoinstitut har i år fått i uppdrag att genomföra en kommunikationsinsats riktad till föräldrar om att inte bjuda eller köpa ut alkohol till sina ungdomar. Denna insats kallas Tänk Om och har genomförts årligen sedan 2010. I Skåne stödjer Länsstyrelsen kommunerna genom såväl medelstilldelning som erfarenhetsutbyte. Regionala insatser kommer att göras genom marknadsföring på Pågatåg, Tysklandsfärjor, Facebook samt via radioreklam. Under 2013 togs en spegeldekal fram som distruberades till kommuner, köpcentrum samt gymanläggningar.

Metoden Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska våld och skador i restaurangmiljö genom att förhindra alkoholservering till minderåriga och till den som är berusad. Länsstyrelsen kommer under året fortsätta att bistå kommunerna med material till utbildning i Ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal samt att arrangera en utbildning för ordningsvakter i Ansvarsfull alkoholservering. Vidare kommer Länsstyrelsen att verka för ett fortsatt och vidareutvecklat samarbete mellan kommuner och polismyndlighet vad gäller tillsyn enligt alkohollagen för att uppnå en effektiv tillsyn.