Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • en fortsatt satsning göras för att ge kompetensstöd till studenthälsomottagningar som erbjuder hälsovård till studenter
  • ett samordnat stöd utvecklas för kompetens- och metodutveckling av studenthälsans ANDT-förebyggande arbete
  • primärvården, psykiatrin samt studenthälsan i större utsträckning nå unga vuxna som har ett begynnande riskbruk

Så arbetar vi i Skåne

Region Skåne samverkar med Studenthälsorna i Skåne och har under året bidragit till satsningar för att öka studenternas hälsa. Bland annat har Studenthälsan i Malmö genomfört en rapport över sina satsningar i samverkan med Malmö högskola. Psykiatri Skåne tar emot remisser från Studenthälsan på samma sätt som verksamheten tar emot remisser från andra vårdgivare.

Malmö stad har ett nära samarbete med Studenthälsan vid Malmö högskola och ingår i deras ANDT-råd. Samverkan finns också mellan Lunds universitets Studenthälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Lunds kommun. Helsingborgs stad har ett kontinuerligt samarbete med Campus gällande utbildning av all barpersonal samt utbildning för faddrar inför nollningen.