Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • kunskapen om bakomliggande orsaker till akuta dödsfall öka
  • rutiner för samverkan mellan akutvård och missbruks- och beroendevård förbättras

Så arbetar vi i Skåne

Alla delar i ANDT-strategin syftar till att minska dödligheten på grund av alkohol och narkotika. Utöver det förebyggande arbetet arbetar man på nationell nivå med insatser för en snabbare klassificering av nya droger.

Patienter som kommer till sjukvården med alkoholförgiftning brukar remitteras till Beroendecentrum. Patienter med misstänkt avsiktliga förgiftningar bedöms av psykiater innan hemgång, för bedömning av eventuell suicidrisk. För minderåriga patienter tas även en kontakt med socialförvaltningen.

Gällande dödligt experimenterande med narkotika är det akuta tillståndet en fråga för somatisk vård om patienten inte är stabil i andning och cirkulation. Om patienten är psykotisk skickas den till psykiatrins akutavdelning. Alla patienter som inkommer på grund av överdos bör anmälas till socialförvaltningen enligt LVM (lag om vård av missbrukare). Socialförvaltningarna har en viktig roll i att fånga upp och utreda behoven för behandling i samband med dessa incidenter.