Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • nya forskningsresultat om ANDT:s hälsoeffekter spridas till allmänheten

Så arbetar vi i Skåne

Statens folkhälsoinstitut (FHI) har fått ett regeringsuppdrag som handlar om att föreslå ett antal områden där informationsinsatser bör göras. Länsstyrelsen får information av FHI och sprider detta ut i länets kommuner via sina kommunala kontaktpersoner. Dessa har i sin tur i uppgift att föra vidare informationen till sina medborgare.

Vid behov anordnar Länsstyrelsen/Skånesamverkan mot droger seminarier och konferenser som syftar till att höja kompetensen om dessa frågor i befolkningen.

Samhälls- och hälsokommunikatörerna på Länsstyrelsen arbetar med att informera och höja kunskapen hos nyanlända flyktingar om bland annat ANDT-frågor.