Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • utses en särskild utredare för att kartlägga Sveriges internationella engagemang och lämna förslag till hur Sverige kan främja att respekten för FN:s narkotikakonventioner upprätthålls samt beskriva möjligheter till bättre resursutnyttjande och samordning. Utredningens förslag kommer att behandlas under strategiperioden

Så arbetar vi i Skåne

Det internationella arbetet sköts framförallt på nationell nivå.

Tullverket arbetar till stor del internationellt och har för närvarande flera världsoperationer på gång, bland annat gällande dopnings- och läkemedel.