Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • särskilt medverka till genomförandet av EU:s strategi för att minska alkoholens skadeverkningar och den globala strategins mål och vägledande principer
  • inom ramen för WHO:s europaregions arbete medverka till att ta fram en plan för hur den globala strategin ska genomföras

Så arbetar vi i Skåne

Det internationella arbetet sköts framförallt på nationell nivå.

En del kommuner i Skåne är medlemmar i internationella nätverk såsom ECAD (European Cities against drugs), Eurocities och Healthy Cities.