Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • en kartläggning av pågående projekt och engagemang inom det nordiska samarbetet genomföras
  • ett flaggskeppsprojekt om unga, alkohol och narkotika genomföras inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen och Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande

Så arbetar vi i Skåne

Det internationella arbetet sköts framförallt på nationell nivå.