Nedan ser du en målöversikt från den ANDT-strategi som gällde under åren 2011-2015. Om du klickar på delmålen i orange färg så kommer du till en undersida där du kan läsa mer om målet och även hitta skånsk statistik för respektive mål. Statistiken är insamlad under våren 2016 och var då den senast tillgängliga statistiken.

Du kan även klicka på respektive undermål. Där kan du läsa om hur vi gemensamt har arbetat i Skåne för att uppnå målet.

Den fullständiga uppföljningsrapporten ”ANDT-utvecklingen i Skåne” ligger i högerspalten på startsidan.